ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΞΕΑ / ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ (RNA, DNA)

Πρόκειται για μακρομόρια βασικά για όλες τις γνωστές μορφές ζωής. Αποτελούνται από μονομερή που ονομάζονται νουκλεοτίδια. Βρίσκονται σε πληθώρα σε όλους τους ζώντες οργανισμούς, όπου λειτουργούν κωδικοποιώντας, μεταδίδοντας και εκφράζοντας τη γενετική πληροφορία.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΞΕΑ / ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ (RNA, DNA)

No Portfolio Item