Η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (C-reactive protein ή CRP) είναι ένας δείκτης φλεγμονής και προάγγελος καρδιακών προσβολών, εγκεφαλικών και αιφνίδιου καρδιακού θανάτου.