Ποιότητα-Προδιαγραφές-Πιστοποιήσεις

Οι καταναλωτές των προϊόντων της Apollonian Nutrition γνωρίζουν από την εμπειρία τους πόσο αποτελεσματικά είναι τα προϊόντα αυτά. Η αποτελεσματικότητα αυτή, βέβαια, κάθε άλλο παρά τυχαία είναι.

Κατά τη φάση της προπαρασκευής και της παραγωγής χρησιμοποιούνται δαπανηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισχύς και η ποιότητα. Οι διαδικασίες αυτές, οι οποίες αναφέρονται παρακάτω, δεν αναγράφονται στη συσκευασία και δεν απαιτούνται από το νόμο, είναι όμως ουσιαστικής σημασίας για τη μέγιστη αποτελεσματικότητα των προϊόντων και για την εξασφάλιση ισχύος, από τη στιγμή της παραγωγής, μέχρι και την κατανάλωση ενός προϊόντος. Δυστυχώς, εργαστηριακές αναλύσεις έχουν δείξει, ότι ένα προϊόν που δεν έχει παρασκευαστεί με υψηλές προδιαγραφές ποιότητος μπορεί να διατηρεί, λίγους μήνες μετά την παρασκευή του, το 50% ή και λιγότερο της αρχικής ισχύος του. Παρακάτω αναφέρονται οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου:

1. Αγορά των ποιοτικότερων, μόνο, πρώτων υλών από εγνωσμένης αξιοπιστίας προμηθευτές.
2. Αποθήκευση των πρώτων υλών με ειδικά μέτρα προστασίας κατά της θερμότητας και της υγρασίας.
3. Έλεγχος των πρώτων υλών κατά τη στιγμή της παραλαβής, με χρήση δοκιμασμένων πρωτοκόλλων και εξειδικευμένων τεστ.
4. Χρήση μόνο πολύ φρέσκων πρώτων υλών.
5. Χρήση συντονισμένων συστημάτων αγοράς, αποθήκευσης, παραγωγής και διάθεσης, ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος παραμονής πρώτων υλών και έτοιμου προϊόντος στην αποθήκη μας.
6. Συμμετοχή συστατικών στη σύνθεση κάθε προϊόντος σε ποσότητες πάνω από το 100% των αναγραφόμενων στην ετικέτα.
7. Χρήση φυσικών χρωστικών, όταν χρειάζεται. Αυτό βοηθά στην προστασία φωτοευαίσθητων συστατικών.
8. Χρήση φυσικών, φυτικών εκδόχων.
9. Κοκκοποίηση ορισμένων συστατικών, για εξασφάλιση της ομοιόμορφης ανάμιξής τους.
10. Παραγωγικές διαδικασίες σε χώρους ξηρού αέρα, για αποφυγή των αλλοιώσεων που η υγρασία προκαλεί.

11. Χρήση τελευταίου τύπου τεχνικών μεθόδων ευθείας συμπίεσης, για αποφυγή της επιβλαβούς θερμότητας, της υγρασίας και του αλκοόλ.
12. Ομοιόμορφη επικάλυψη ταμπλετών αμέσως μετά την παρασκευή τους, για προστασία του τελικού προϊόντος από υγρασία και οξείδωση.
13. Εκτέλεση τεστ διάσπασης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ταμπλέτες και οι κάψουλες θα διασπασθούν στο πεπτικό σύστημα και τα συστατικά θα απορροφηθούν επαρκώς.
14. Αναλύσεις και επαληθεύσεις αμέσως μετά την παραγωγή, ώστε να επιβεβαιωθούν στο 100% οι ποσότητες των συστατικών.
15. Χρήση του χύμα προϊόντος (για Παρασκευή ταμπλετών, καψουλών κλπ.) αμέσως μετά την παραγωγή του.
16. Εμφιάλωση ταμπλετών και καψουλών σε συνθήκες απόλυτης υγιεινής και απουσία επιβλαβούς φωτός, υγρασίας και θερμότητας.
17. Χρήση συσκευασιών που περιορίζουν την επίδραση του φωτός, της υγρασίας και της θερμότητας.
18. Χρήση συσκευασιών που δεν επηρεάζουν αρνητικά το προϊόν, ούτε μειώνουν την ισχύ του.
19. Αναλύσεις προϊόντων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για εξασφάλιση ότι η ισχύς τους παραμένει μέγιστη κάτω από κανονικές συνθήκες.
20. Αποστολή δείγματος από όλα τα προϊόντα σε ανεξάρτητο εργαστήριο, για επιβεβαίωση των ποιοτικών προδιαγραφών.