ΡΟΥΤΙΝΗ

Ανήκει στην κατηγορία των φλαβονοειδών. Παρουσιάζει:

 

    • Αντιοξειδωτική δράση, αποτρέποντας τη δημιουργία ελευθέρων ριζών (BMC Complement altern Med, 2013, 13:107).

 

    • Αντιφλεγμονική δράση, κυρίως με νευροπροστατευτικό ρόλο (Cell Mol Neurobiol, 2009, 29(4):523-31).

 

    • Αντιασθματική και αντιισταμινική δράση (Arch Pharm Res, 2007, 30(12):1599-607).

 

    • Καρδιαγγεικά οφέλη, κυρίως λόγω αιμοστατικής δράσης (Biomed Res Int, 2014, 2014:480258).

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΡΟΥΤΙΝΗ

No Portfolio Item